KONKURS APOSTEL Nr1

NAGRODA GŁÓWNA 

Nagrodę główną stanowi wyjątkowy różowy traktorek ogrodowy – kosiarka STIGA ESTATE 2084 H o wartości 10.000 PLN brutto!

KONKURS TRWA od 02.08.2021 do 30.10.2021

Wypełnij formularz konkursowy


OPIS ODMIANY

Pszenica ozima APOSTEL pod dwóch latach badań rejestrowych została w dniu 23 lutego 2018 pozytywnie zaopiniowana przez Komisję ds. rejestracji odmian roślin zbożowy Centralnego Ośrodka Badań Roślin Uprawnych do wpisania do Krajowego Rejestru. APOSTEL to najwyżej plonująca odmiana pszenicy ozimej jakościowej w badaniach rejestrowych COBORU 2017 jednocześnie na obu poziomach agrotechniki!

Szczególne połączenie cech, które złożyło się na osiągnięcie pozycji lidera plonu wśród pszenic jakościowych w COBORU to:

  • wczesne kwitnienie i dojrzewanie
  • bardzo wysoka Masa Tysiąca Ziaren
  • bardzo wysoka zdrowotność roślin w tym odporność na: mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, fuzariozę kłosów oraz kompleks chorób podstawy źdźbła.

Ponadto w badaniach urzędowych COBORU odmiana APOSTEL ujawniła kolejną niezwykle istotną cechę dla krajowych producentów rolnych, będąc nr 1 w tolerancji do uprawy na glebach o niskim odczynie pH i stanowiąc odpowiedź hodowli roślin na tę powszechnie znaną bolączkę.

APOSTEL reprezentuje najnowsze osiągnięcia europejskiej genetyki w zakresie hodowli zbóż dostępne już dziś dla krajowych producentów rolnych. APOSTEL to odmiana pszenicy ozimej, która potwierdzając swoją przydatność do osiągania najwyższych plonów ziarna w uprawie podbija szeroko rynki w całej Europie będąc aktualnie najwyżej plonującą pszenicą ozimą jakościową zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

WYNIKI COBORU i BSA 2018-2019

WYNIKI COBORU 2016-2017

FILMY

APOSTEL w GOSPROL Krzyżanowo żniwa 2021

Oglądamy pszenicę APOSTEL. Czy jest to rozwiązanie na suszę? Agro Kuzyni

Oglądamy pszenicę APOSTEL. Czy jest to rozwiązanie na suszę? Agro Kuzyni

"APOSTEL - Nr1 w plonie ziarna, lustracja Sady Dolne 2020"

Apostel – Prezentacja Odmiany 2019

Apostel – Prezentacja Odmiany 2019

Apostel w Wielkopolsce 2017

Apostel – hodowca dr. Stefan Streng

OBSERWUJ NASZ FANPAGE NA FACEBOOK'U

KONTAKT

IGP Polska sp. z o.o., sp. k.
ul. Wyspiańskiego 43,
60-751 Poznań

tel: +48 / 52 333 8 007
e-mail: info@igp-polska.pl
www: igp-polska.pl

Osadkowski S.A.
Dział Nasion
Górzec 14,
57-100 Strzelin

tel: +48 / 71 394 70 20
e-mail: a.nieweglowski@osadkowski.pl
www: osadkowski.pl

OSADKOWSKI-CEBULSKI sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
59-220 Legnica

tel: +48 / 76 850 58 52
e-mail: nasiona@osadkowski-cebulski.pl
www: osadkowski-cebulski.pl

Opis odmiany i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie sta­rannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane i wykresy pochodzą z urzę­dowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwaran­tować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.